Thanh toán

1. Khách hàng thanh toán qua chuyển khoản.

Bạn có thể chuyển tiền thanh toán tới một trong các tài khoản sau:

Tài khoản cá nhân:

  • Chủ tài khoản: Hầu Hữu Nhơn (Chức vụ: Giám đốc)
  • Số tài khoản tại Ngân hàng ACB – Chi nhánh Đà Nẵng: 212 805 459
  • Số tài khoản tại Ngân hàng VCB – Chi nhánh Đà Nẵng: 0041 000 278 553
  • Số tài khoản tại Ngân hàng AGRIBANK – Chi nhánh Đà Nẵng: 2010 206 059 654
  • Số tài khoản tại Ngân hàng TECHCOMBANK – Chi nhánh Đà Nẵng: 1902 9570 408 037

Tài khoản công ty:

  • Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BEHA
  • Số tài khoản tại Ngân hàng ACB – PGD Thuận Phước, TP Đà Nẵng: 221 035 019
  • Số tài khoản tại Ngân hàng TP Bank – PGD Thuận Phước, TP Đà Nẵng: 0190 3036 301

Lưu ý:

  • Ngay cả khi không có tài khoản ngân hàng, Bạn vẫn có thể chuyển tiền.
  • Trên ủy nhiệm chi, tại mục Nội dung chuyển tiền, Bạn hãy điền nội dung chuyển tiền là ID tài khoản hoặc số điện thoại của bạn.

Bài viết liên quan